Renovering

Vi spesialiserer oss i bygningens modernisering og fornyelse. Våre mange års erfaring og profesjonelle arbeidere garantere høy arbeids kvalitet. Byggfornyelse krever ulike spesialiseringer av byggearbeid. „G&G construction“ fordel – at alle kvalifisert renoveringsarbeider vil bli utført av ett selskap. Renovering som vi utfører omfatter byggings og monterings arbeider. For å oppnå større energieffektivitet vi forbedrer din bygningens fysiske, mekaniske, estetiske strukturen og andre bygningens egenskaper.